Začíname prípravu na rok 2020


Leto sa nám pomaly blíži ku koncu a my už začíname pracovať na budúcoročnom programe. Nové termíny su 14/03/2020 a 10/10/2020 .